BEDRIJFSARTS ROTTERDAM-DEN HAAG-BREDA


TRENDS IN ARBOZORG: MAATWERK EN DE-MEDICALISEREN

Arbodienst of een maatwerkregeling met een zelfstandige bedrijfsarts?

Verplichte aansluiting bij een arbodienst hoeft niet meer. Krachtens de Arbowet kunt u kiezen tussen een maatwerkregeling en een vangnetregeling (aansluiting bij een arbodienst). Dankzij de maatwerkregeling kunt u als werkgever losse diensten van een zelfstandige bedrijfsarts en andere arbodeskundigen inkopen. Dit biedt een scala aan mogelijkheden om de arbodienstverlening op maat, efficiënter en goedkoper te maken.

Wettelijk vereist bij de maatwerkregeling is dat werkgevers zich deskundig laten ondersteunen bij hun arbeidsomstandighedenbeleid (voor details zie website van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: www.arbo.nl of www.arboportaal.nl).   

Aan de volgende voorwaarden dient te worden voldaan:
-          Er moet toestemming zijn van de OR of de personeelsvertegenwoordiging;
-          Met een bedrijfsarts dient een dienstverleningcontract te zijn afgesloten; 
-          Het bedrijf moet zorgen voor een deskundige toetsing van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en ziekteverzuimbegeleiding.
           
 
Waarom een bedrijfsarts?
Het is gebleken dat verzuim beter wordt aangepakt en korter duurt wanneer de begeleiding conform de richtlijnen van de beroepsvereniging van bedrijfsartsen, de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), geschiedt. Continuïteit en kwaliteit van bedrijfsgeneeskundige zorg leidt tot een snellere en duurzame werkhervatting. 
 
In de NVAB-richtlijnen zijn de nieuwste ontwikkelingen opgenomen met betrekking tot behandeling en begeleiding van zieke werknemers naar het werk. Dit geldt zowel voor psychische als lichamelijke klachten. Voor de NVAB richtlijnen: zie 
www.nvab-online.nl
. 

Bedrijven kijken momenteel terecht kritisch naar prijs- en kwaliteitsverhoudingen en zijn op zoek naar vernieuwing. Een zorgvuldige keuze van het arboconcept dat het beste aansluit bij de doelstellingen en financiële mogelijkheden van uw bedrijf is van belang.

Zoekt u een geschikte bedrijfsarts voor uw organisatie, ga ik graag een gesprek met u aan.
Voor vragen, een nadere kennismaking, een presentatie en/of een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met 

mevr. dr. I. (Iwona) van Zanten-Przybysz
info@iwonavanzanten.nl
M 06 - 29 129 772

Vanaf 28-01-2011 worden de activiteiten van Iwona van Zanten Bedrijfsarts voortgezet door Van Zanten Arbo Consultancy B.V.

Bedrijfsarts is een beschermde titel. Een bedrijfsarts moet voldoen aan de kwaliteitseisen zoals die omschreven zijn door de
beroepsvereniging. Voor de voorwaarden voor de registratie en herregistratie als bedrijfsarts: zie
www.knmg.nl.

@ COPYRIGHT EN DISCLAIMER
BEDRIJFSARTS ROTTERDAM-DEN HAAG-BREDADR. IWONA VAN ZANTENDIENSTENTRAININGEN CURSUSSENPUBLICATIESCONTACTROUTEBESCHRIJVING